За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Добре дошли!

В този сайт ще намерите лабораторните упражнения по физика за 7 клас.

Основната задача в часовете по физика е да се осъществи връзката между теорията и практиката. Ето защо у учениците трябва да се изградят практически умения за да се осмислят теоретичните знания. Но за съжаление в училищата кабинетите по физика намаляват, оборудването остарява, а се увеличават компютърните зали. Поради тази причина лабораторните упражнения почти не се провеждат. Затова Ви предлагаме този вариант за часовете.

Дано Ви допадне нашата идея.

Лабораторните упражнения са залегнали в учебната програма и са разпределени по раздели.

Лабораторни работи:

Раздел: Електричество

Закон на Ом

Последователо свързване

Успоредно свързване

Раздел: Светлина

Отражение и пречупване

Лещи

Раздел: Движения и сили

Трептене