Powered by Flash Web Templates Designed by Website Template
За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Лабораторно упражнение: Образи при лещи

Цел:

Да се получат и изследват образите на предмети с помощта на събирателна леща.

Да се установи зависимостта, че образите зависят от разстоянието на предмета до лещатта.

Теоретична част.

Да се познават елементите на събирателните лещи: главна оптична ос, фокус и фокусно разстояние.

Лъч, успореден на главната оптична ос се пречупва и преминава през фокуса на лещата. И обратно - лъч, минаващ през фокуса на леща се пречупва и се разпространява като успореден на главната оптична ос.

Лъч, минаващ през оптичния център на лещата не променя посоката си.

Практически умения и знания необходими за лабораторното упражнение:

Да могат на чертаят елементите на лещите и хода на лъчите от светлинен източник.

Да знаят, как се построяват образите на предмети от събирателна леща.

Задачи за изпълнение:

Задача 1

Получете образа на далечен предмет (намира се на разстояние по-голямо от двойното фокусното разстояние) със събирателна леща.

Задача 2

Изследвайте образите на предмет на разстояние равно на двойното фокусно разстояние и по-малко от него.

Задача 3

Получете образа на близък предмет (намира се на разстояние по-малко от фокусното разстояние) със събирателна леща.