Powered by Flash Web Templates Designed by Website Template
За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Лабораторно упражнение: Отражение и пречупване на светлината

Цел:

Да се изследват явленията отражение и пречупване на светлината.

Да се установи зависимостта между ъгъла на падане и ъгъла на отражение.

Да се установи зависимостта между ъгъла на падане и ъгъла на пречупване.

Теоретична част.

Отражението на светлината е явление, което се наблюдава на границата между две среди, когато светлината променя посоката си на разпространение в същата среда.

Падащите и отразените лъчи се разпространяват в една среда. Ъгълът на падане е равен на ъгъла на отражение.

Пречупване на светлината е явление, при което светлината променя посоката си на разпространение от една прозрачна среда в друга. В по-плътната среда ъгълът на разпространение на светлината е по-малък и обратно.

Практически умения и знания необходими за лабораторното упражнение:

Да могат на чертаят хода на лъчите при отражение и пречупване на светлината, като спазват законите.

Задачи за изпълнение:

Задача 1

Изследвайте закона за отражение на светлината.

Задача 2

Изследвайте закона за пречупване на светлината.