Powered by Flash Web Templates Designed by Website Template
За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

РАЗДЕЛ СВЕТЛИНА

Светлината е може би първото физично явление, което човек и човечеството наблюдават. От дълбока древност учените се стремят да обяснят същността на светлината и явленията свързани с нея.

В раздела са залегнали знанията от геометричната оптика - източници на светлина, светлиненни лъчи, плоски и сферични огледало, лещи и др.

Тук се разглеждат основните свойства на светлината: праволинейно разпространение, отражение и пречупване, и законите произтичащи от тях.

Закон за праволинейното разпространение на светлината: В еднородна среда светлината се разпространява по права линия.

Закон за отражение на светлината: Ъгълът на отражение е равен на ъгъла на падане.

Изследване зависимостите между ъглите на падане и пречупване при разпространение на светлината в различни оптични среди.

Изучаване на различни оптически уреди с помощта на плоски и сферични огледала, събирателни и разсейвателни лещи. Получаване и изследване образи на предмети в огледала и лещи.

Разглеждане на многобройните приложения на светлинните явления и закони в живота и техниката.

Уикипедия

Лабораторни работи:

Отражение и пречупване

Лещи