Powered by Flash Web Templates Designed by Website Template
За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

РАЗДЕЛ ДВИЖЕНИЕ И СИЛИ

Едно от най-често срещаните движения предизвикани от сили са трептенията.

В раздела се разглеждат характеристиките: период и честота на махалото, и техните зависимости.

Запознаване с източниците на звук, разпространението му и неговото възприемане от човешкото ухо.

Особено място заемат честотата, амплитудата и силата на звука, които влияят на нашето ухо и здравето на човека.

Уикипедия

Лабораторни работи:

Трептене