За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Умения

Учениците трябва да придобият разнообразни практически знания и умения за:

- работа с електроизмервателни уреди: амперметър, волтметър, омметър и комбиниран уред - мултицет;

- безопасна работа с битови електрически уреди;

- предназначение и използване на различни оптически уреди;

- опазване на зрението и слуха;

- осъзнаване на ползата и потенциалните опасности при използването на ядрената енергия и ядрените лъчения;

- решаване на качествени и изчислителни физични задачи и използване на прости модели.

Едновременно с това на елементарно равнище се формира система от взаимно свързани знания за електричните и светлинните явления, за строежа на атома и атомното ядро, за Слънчевата система и Вселената като цяло.

Всичко това трябва да спомага за формирането на траен познавателен интерес към процесите и явленията в природата, да подпомага интелектуалното развитие на учениците и подготовката им за живота.

Като крайната цел е събуждане на интерес към физиката и астрономията.