За информация:
СОУ "Отец Паисий"
гр. Кърджали Email: paisii@mail.bg Phone:(0361)61800

Знания

Учебната програма по физика и астрономия е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания (ДОИ).

Програмата включва знания, умения и отношения, свързани със следните ядра на учебно съдържание от ДОИ за прогимназиалния етап на основната степен:

"Електричество"

"Светлина"

"Движение и сили"

"От атома до Космоса"

"Наблюдение, експеримент и изследване"

Учебното съдържание на програмата надгражда учебното съдържание на програмите за V и VІ клас на учебния предмет "Човекът и природата" от културно-образователната област "Природни науки и екология", към която спада и учебният предмет "Физика и астрономия".

Чрез реализирането на тази програма учениците трябва да покрият напълно всички стандарти от ДОИ за прогимназиалния етап, залегнали в ядрата "Електричество", "Светлина", "От атома до Космоса" и стандарта от ядрото "Движение и сили", свързан със звука.

Повече за ДОИ