СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Електронен дневник
Разширено търсене

Меню

Е-вестник

Брояч

Националното състезание"Аз и буквите"
На 21.03.2013 г. се проведе националното състезание"Аз и буквите".От нашето училище с 50 точки се отличиха следните ученици:
I а клас ,кл.р-л Мария Генева 1.Александър Славеев Йосифов 2.Анастасия -Радослава Ненкова Станева 3.Васил Христов Чирпанлиев 4.Весела Щерева Добрикова
5.Гергана Добромирова Георгиева 6.Ирина Веселинова Стоянова 7.Павел Павлов Милев 8.Стефан Милков Зеиров 9.Теодора Дамянова Димова
10.Теодора Мариянова Митева 11.Янко Димчев Димов
I б клас кл.р-л Радмила Илиева 1.Василия Николай Маргаритова 2.Георги Климентов Янев 3.Десислава Ивайлова Ликова 4.Калоян Красимиров Росев
5.Мария Димитрова Атанасова 6.Наталия Трендафилова Узунова 7.Рада Костадинова Касабова 8.Тихомир Дилянов Филипов
I в клас кл.р-л Николина Янкова 1.Василена пламенова Димитрова 2.Величка Светославова Христова 3.Йорданка Тодорова Божинова 4.Ростислав Ясенов Шукеров
5.Стиляна Евгениева Георгиева
I г клас кл.р-л Аастасия Гергьовска Мелтем Мурад Ахмед
I е клас кл.р-л Димитрина Кермедчиева Моника Николай Николова
II а клас кл. р-л Славея Бойдева Георги Георгиев Павлов
II б клас кл. р-л Ваня Добрева 1.Васил Делчев Йорданов 2.Ивана Николаева Колева 3.Мартина Миткова Синабова
II в клас кл.р-л Райна Чаракчиева 1.Илияна Георгиева Трингова 2.Теодора Бориславова Янгьозова
II д клас 1.Мартина Миткова Синабова
III а клас кл.р-л Анна Владимирова 1.Валентино Валентонов 2.Хелин Мустафа Ремзи
III б клас кл.р-л Минка Стоянова 1.Даниела Георгиева Михова 2.Серкан Юскян Алиосман
III г клас кл. р-л Мария Илиева Еда Емин Халибрям
IV а клас кл.р-л Тинка Недялкова 1.Елица Георгиева Чакърова 2.Виктория Христова Куцкова 3.Пресияна Иванова Стефанова
IV б клас кл.р-л Росица Георгиева Божидара Иванова Атанасова
IV в клас кл.р-л Тодорка Карагяурова 1.Есин Хасан Азис 2.Константин Тодоров Кушкиев 3.Петко Тодоров Кушкиев 4.Петя Ташкова Беловска
IV г клас кл. р-л Величка Димитрова 1.Гьоктан Зия Керим 2. Фариса Мюшефер Мустафа
lyubolp на 05.04.2013 - 10:09 Отпечатай

Националното състезание"Аз и Европа"

На 20.02.2013г. се проведе националното състезание"Аз и Европа".В него се класира ученичката Джулия Фрейзър Гардинър от III в клас с 50 точки с класен ръководител Ваня Велкова и преподавател по английски език Юлия Станкова.

lyubolp на 05.04.2013 - 09:55 Отпечатай

Националното състезание"Аз и числата"
На 30.01.2013 г.СБНУ и МОМН организира националното състезание"Аз и числата".От нашето училище с 50 точки се класираха следните ученици:
I а клас: Александър Славеев Йосифов Борислав Николаев Петков Венелина Венкова Василева Весела Щерева Добрикова
Дария Маринова Алексиева Николай Здравков Димитров Павел Павлов Милев Кл.р-л:Мария Генева
I б клас: Тихомир Дилянов Филипов Кл.р-л:Радмила Илиева
I в клас: Василия Николай Маргаритова Моника Пламенова Точкова Павел Георгиев Кинев Кл.р-л:Николина Янкова
II а клас: Ангел Тодоров Тодоров Кл.р-л:Славея Бойдева
II б клас: Емилиян Радославов Боев Росица Антонова Петрова Кл.р-л:Ваня Добрева
II в клас: Атанас Пламенов Янков Никола Димитров Павлов Кл.р-л:Райна Чаракчиева
III а клас: Баде Шабанова Рюстемова Нарин Тамер Мехмед Кл.р-л:Анна Владимирова
III б клас: Даниела Георгиева Михова Никола Станков Станков Кл.р-л:Минка Стоянова
III в клас: Марта Христова Иванова Джулия Фрейзър Гардинър Кл.р-л:Ваня Велкова
III д клас: Деница Мирославова Митева Кл.р-л:Златка Гачева
IV б клас: Божидара Иванова Атанасова Кл.р-л:Росица Георгиева
IVв клас: Борис Чавдаров Бончев Габриела Ивайлова Михайлова Петко Тодоров Кушкиев Кл.р-л:Тодорка Карагяурова
IV д клас: Дияна Радославова Бояджиева Кл.р-л:Дияна Чолакова
lyubolp на 05.04.2013 - 09:53 Отпечатай

Внимание - ВАКАНЦИЯ !

29.03.2013 г. – 07.04.2013 г. вкл. пролетна и Великденска за І-ХІ клас
29.03.2013 г. – 31.03.2013 г. вкл. пролетна и Великденска за ХІІ клас
lyubolp на 28.03.2013 - 16:46 Отпечатай

Учебни програми по български език и литература в София
Преподаватели от СОУ „Отец Паисий” с участие в експертно обсъждане на учебни програми по български език и литература в София
През месец март 2013 г. в гр. София се проведе кръгла маса за експертно обсъждане на учебните програми по български език и литература в начален етап на образование с участието на експерти, учители и преподаватели от университети.
За участие в обсъждането на учебните програми бяха поканени г-жа Снежана Василева и г-жа Елена Николова – преподаватели от начален етап на образование в СОУ „Отец Паисий”, гр. Кърджали.
Проект „Подобряване на качеството на общото образование”, модул „За по-качествено образование”, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - „Инвестира във вашето бъдеще!”.
В началния етап на основната образователна степен в СОУ „ Отец Паисий“ се полагат основите на езикова компетентност, която се изразява в овладяване на знания за езикови единици от фонетика, морфология, лексикология и синтаксис и формиране на умения за прилагането им в речевата практика на учениците. Преподавателите полагат умения за формирането на отношение към книжовния български език като ценност и катонай-важно средство за общуване.
В новите учебни програми се предвижда да се даде пълна методическа свобода на автори, методи, текстове. Набляга се на общуването в реални условия, избягва се самоцелното изучаване на езика, учениците участват активно в диалог, общува се в реални условия.
Присъстващите бяха запознати с предстоящите промени на учебните програми в начален етап от експерти в Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” към МОМН. Преподавателите ни изразиха мнение, че това е една напълно нова образователна концепция, съобразена с европейските стандарти за развитие и обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен и отчита спецификата на взаимодействието между майчиния език на ученика и съвременния български книжовен език. Обучението по български език и литература създава условия за успешна интеграция и социализация на учениците с майчин език, способства за изграждането на съзнание за национална идентичност.
lyubolp на 28.03.2013 - 09:01 Отпечатай

105 ГОДИНИ-
100 годишнина!

СУН
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО " ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГРАД КЪРДЖАЛИ
IBAN - BG 93 SOMB 9130 104 24 66 801
BIC - SOMBBGSF БАНКА - ОБЩИНСКА БАНКА АД финансов офис Кърджали

Вход
Потребител

Парола

Запомни меЗабравена парола? Забравена парола?

Случайни снимки
Всички снимки: 2150
Виртуална разходка | Резултати от състезания и олимпиади |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини