СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Електронен дневник
Разширено търсене

Меню

Е-вестник

Какво научихте
Освобождението на Кърджали

ТУ София

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

През настоящата кандидатстудентска кампания, за удобство на бъдещите студенти, Техническият университет – град София ще проведе изпити в цялата страна.

За провеждането на предварителен кандидатстудентски тест по математика за град Кърджали е определено Средно общообразователно училище с природоматематическа насоченост „Отец Паисий”.

Предварителният кандидатстудентски изпит ще се проведе на 21.04.2012 година в сградата на СОУ „Отец Паисий” – град Кърджали, от 8,30 часа до 13,30 часа.

Информация за разпределение на кандидатстудентите по изпитни зали ще бъде поставена на входа на  училището. Кандидатите да се явят в изпитния ден в 8,00 часа.

Записването се осъществява в информационния център на училището.

Златко Атанасов
Директор на СОУ "Отец Паисий"

webmaster на 20.04.2012 - 11:47 | 0 Коментари | Отпечатай

Целодневна организация на учебния процес

От 9 януари 2012 стартира проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес".
В СОУ"Отец Паисий" гр. Кърджали по проекта на МОМН са обхванати 356 ученици от I-VII клас в 14 групи ПИГ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Цели на проекта:

1. Обща цел: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
2. Специфични цели:
  2.1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
  2.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
     а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
     б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
     в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
2.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
     а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
     б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
     в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

webmaster на 19.04.2012 - 16:19 | 0 Коментари | Отпечатай

Важно за учениците в самостоятелна форма на обучение
Заповед за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка за ученици обучавани в самостоятелна форма:
В pdf формат: Заповед
В doc формат: Заповед
webmaster на 05.04.2012 - 12:33 | 0 Коментари | Отпечатай

Важно!!!

Поради влошени метеорологични условия дните 8, 9 и 10 февруари 2012 г. се обявяват за неучебни.

webmaster на 07.02.2012 - 14:49 Отпечатай

Учебна програма за 2-ри срок

Учебна програма за 2-ри срок (1-4 клас)

Учебна програма за 2-ри срок (5-8 клас)

Учебна програма за 2-ри срок (9-12 клас)

на 06.02.2012 - 23:21 Отпечатай

108 ГОДИНИ-
108 годишнина!

СУН
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО " ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ГРАД КЪРДЖАЛИ
IBAN - BG 93 SOMB 9130 104 24 66 801
BIC - SOMBBGSF БАНКА - ОБЩИНСКА БАНКА АД финансов офис Кърджали

Вход
Потребител

Парола

Запомни меЗабравена парола? Забравена парола?

Случайни снимки
Всички снимки: 2150
Виртуална разходка | Резултати от олимпиади и състезания |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини