ДЕНЯТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ В СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - ГР. КЪРДЖАЛИ
Публикувана от koordinator на 22.04.2021 - 21:20
Денят на Земята - 22 април - е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард жители на планетата. Обединяват се хора от различни прослойки – политици, държавници, различни организации, студенти, ученици и др., като се реализират различни дейности, с които да се подпомогне опазването на животинския и растителен свят на земното кълбо.
Пo традиция паисиевци се включват в инициативи, посветени на планетата ни. И тази година учениците в най-старото училище в Източните Родопи отбелязаха Деня на Земята с изложби, презентации, постерни сесии и дискусии.
Атанас Янков ,Oкан Юсуф и Сонер Мурат от 10. клас разработиха и представиха пред съучениците си презентации за опазване на единствения наш дом - Земята.10А и10В клас се включиха с интересни постери, ученици от 5Б клас подготвиха самостоятелна изложба от табла и макети.
Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е чиста и съхранена околна среда. Всички знаем, че опазването на природата е пряко свързано с обучението по природни науки.
В СУ „Отец Паисий“ обучението по тези предметни области се осъществява чрез профилиращи предмети. Дистанционните учебни часове протичат увлекателно, с интерактивни задачи, екипни и самостоятелни разработки, а присъствената форма предоставя възможностите на обновената училищна материална база: нтерактивни дъски, специализирани кабинети по биология и химия, смарт телевизор, учебна лаборатория, разполагаща с 13 работни места, оборудвани с микроскопи и нужната за съответните упражнения стъклария, микроскопски препарати и химикали, кът на учителя, електронен дисплей с възможности за използване на различни платформи: Moza Book, Уча.се и др.
Интересът към двете паралелки с биологична насоченост в гимназиален етап е голям. Подготовката по биология и химия дава възможност за прием в различни медицински специалности, дентална медицина, рехабилитатори, фармация, биотехнологии, молекулярна биология и др. Голяма част от учениците ни продължават образованието си в тези области и придобиват желани, търсени и модерни професии.
Учителите по природни науки имат богат професионален опит, квалификация и умения за работа в съвременни условия. Всички преподаватели от МО „Природни науки“ прилагат актуални подходи в обучението, бинарни и иновативни уроци, наблюдения, проекти. Превес имат творческите изяви, практически и експериментални занятия, заниманията по интереси.
Обучението по природни науки е задълбочен и интегриран процес, създава пълна картина на изучаваните процеси и явления. Днес и в двете форми на обучение: присъствена и дистанционна, часовете са интересни, иновативни, онагледени чрез използване на различни интернет технологии.