„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
Публикувана от koordinator на 08.05.2021 - 21:21
В СУ "Отец Паисий" гр. Кърджали на 08.05.2021г./събота/ започват дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Обучението на учителите е 48 академични часа и ще продължи три дни. Всеки учител ще получи три квалификационни кредита.
Понеделник /10.05.2021г./ е обявен за неучебен ден./Основание- чл.105, ал.4 от ЗУПО/