СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „ЛЮБОСЛОВИЕ“
Публикувана от koordinator на 16.05.2021 - 23:12

УСПЕХ НА ПАИСИЕВЦИ В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „ЛЮБОСЛОВИЕ“

За десета поредна учебна година „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност също е една от целите в работата на Сдружението.
Традиционно ученици от СУ "Отец Паисий" участват в състезанието и демонстрират много добра езикова и литературна подготовка. Сред 54 явили се десетокласници Хатидже Джемал Осман от XА клас на СУ "Отец Паисий" се класира на III място за втора поредна година, следвана от Мария Павлова (XА кл.), Гюлджан Юсеин (XА кл.) и Мария Лозева (XА кл.). Поздравления, момичета! Чудесно представяне!