КРЪГЛА МАСА ЗА ВРЕДАТА ОТ НАРКОТИЦИТЕ
Публикувана от koordinator на 21.12.2022 - 09:07

КРЪГЛА МАСА ЗА ВРЕДАТА ОТ НАРКОТИЦИТЕ ПРОВЕДОХА В „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Кръгла маса на тема „Наркотиците и ние, подрастващите“  се проведе в  СУ "Отец Паисий" -  Кърджали. В Актовата зала на училището се събраха  организаторите на събитието - учителите Румяна Карачомакова и Елена Михайлова, единадесетокласниците  от клуб "Превенция на зависимостите“,  ученици от  9.б и 10.а клас,  гостите на дискусията - директорът на СУ "Отец Паисий“ Златко Атанасов , педагогическият съветник Красимир Стамов,  доброволци и екип от Общинския съвет за наркотични вещества - град Кърджали.
Чрез изготвената от домакините презентация присъстващите бяха запознати с най-разпространяваните наркотици и зависимостта от тях, а  умелото водене на дискусията от Гергана Момчилова от 11. г клас и Тунджай Тасим от 10. а клас допринесе за непринудената атмосфера, в която участниците разсъждаваха, дискутираха оживено и изразяваха   позиция си  по зададените тематични въпроси и  казуси от водещите и от екипа на Общинския съвет за наркотични вещества  Кърджали.

Като обобщение на срещата младите хора направиха следните изводи:
  1. Всеки сам избира своя път в живота,  а той предлага много по-приятни и смислени избори, които градят и надграждат всеки човек и обезсмислят употребата на наркотиците!
  2. Да помислят за  пагубните последствията на наркотиците - пагубни за тях самите и за близките им хора, преди да се изкушат и да посегнат към каквито и да е психоактивни вещества!
Румяна Карачомакова и Елена Михайлова поздравиха участниците за изказаните мнения и им пожелаха да успяват да развиват своята личност, да осъзнават и значимостта на човешката си същност и да поставят пред себе си постижими цели, които да осмислят живота им, за да се чувстват удовлетворени  и щастливи.
Срещата завърши с мисълта на Кърт Кобейн: "Наркотиците са загуба на време. Унищожавате паметта и самоуважението си и всичко, което върви заедно с вашето самочувствие."