ДВЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТЛИЧИЯ ЗА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
Публикувана от koordinator на 05.01.2023 - 09:56
Мария Петрова – дванадесетокласничка  от СУ „Отец Паисий“-  Кърджали,  завоюва две престижни отличия в две различни състезания и вече е приета за обучение в два икономически университета в страната.
Ментор на ученичката е нейният преподавател Елена Михайлова, която разказа: „Първото отличие Мария завоюва в Националната университетска олимпиада за ученици, секция "Търговията в XXI век - настояще и бъдеще", организирана от Икономически университет – Варна. Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища в областта на икономиката и търговията бе една от основните цели на конкурса, в който Мария Петрова показа своята креативност и  икономически познания и получи заслужено признание -  според регламента, с  постигната успеваемост  в Олимпиадата,  Мария има право да  участва в класирането на предварителен и основен етап в ОКС „бакалавър“ в Икономически Университет–Варна.
Второто отличие Мария Петрова спечели в  ежегодното Национално ученическо състезание по счетоводство, организирано от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Чрез своето есе на тема „Бъдещето на счетоводството – много минало и малко настояще“, дванадесетокласничката демонстрира иновативния си поглед в областта съвременните форми на търговия, търговското предприемачество и създаването на собствен бизнес и успя да пребори конкуренцията от 73 есета от единадесетокласници и дванадесетокласници, представящи  средни училища от 21 града в България. Комисия, съставена от членове на катедра „Счетоводна отчетност“ на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, отличи творбата на Мария и предостави предимство на зрелостничката при  кандидатстване в Академията да бъде приета за студент по първо желание в редовна форма на обучение.“

Поздравяваме за успеха Мария Петрова и нейният ментор Елена Михайлова и им пожелаваме здраве и вдъхновение за нови изяви!