ИНТЕРАКТИВНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Публикувана от koordinator на 08.01.2023 - 20:49

ИНТЕРАКТИВНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРОВЕДОХА В „ПАИСИЙ“

Реализацията на младите хора през новия век е свързана неминуемо с владеенето на чужди езици. Пътят към пълноценното им усвояване са интерактивните методи, които  бяха демонстрирани от преподавателите по английски език  в СУ „Отец Паисий“ Ивета Иванова и София Калинова. Те организираха и проведоха интерактивно състезание по английски език "Quizz Time" в 8.в и  8.г клас - паралелки с интензивно изучаване на английски език, а гости на откритата училищна надпревара бяха директорът Златко Атанасов и заместник-директорът Теодора Богданова.
Игрите трябва да намерят своето място в учебниците и в учебните помагала, за да бъдат използвани винаги, където това е удачно, считат учителите по чужди езици в СУ „Отец Паисий“. Ивета Иванова сподели, че обучението по чужд език трябва да има и занимателен характер, който да използва вродената у децата любознателност и готовност за игра. Според София Калинова идеята за „извличане на полезното чрез приятното” е много стара и винаги актуална. Стимулиращи, ангажиращи и ефективни, наборът от викторини и игри и упражнения, предлага алтернатива в обучението, развивайки езиковите умения на децата чрез забавно и активно обучение.
Правилата на проведеното състезание бяха традиционни, но забавни. Всеки ученик трябваше да отговаря на въпрос. Учениците бяха разпределени в два отбора с по трима ученика, всички състезатели демонстрираха много добри езикови познания и компетенции и в трите кръга на състезанието. След оспорваната надпревара, в която  първата победа бе за отбор А, втората - за отбор Б, третата викторина завърши наравно. Учениците се почерпиха за усилията и си обещаха реванш. Всички ученици бяха изненадани с подаръци, подготвени от  преподавателите им - календари и коледни шапчици.