Националното състезание"Аз и числата"
Публикувана от lyubolp на 05.04.2013 - 09:53
На 30.01.2013 г.СБНУ и МОМН организира националното състезание"Аз и числата".От нашето училище с 50 точки се класираха следните ученици:
I а клас: Александър Славеев Йосифов Борислав Николаев Петков Венелина Венкова Василева Весела Щерева Добрикова
Дария Маринова Алексиева Николай Здравков Димитров Павел Павлов Милев Кл.р-л:Мария Генева
I б клас: Тихомир Дилянов Филипов Кл.р-л:Радмила Илиева
I в клас: Василия Николай Маргаритова Моника Пламенова Точкова Павел Георгиев Кинев Кл.р-л:Николина Янкова
II а клас: Ангел Тодоров Тодоров Кл.р-л:Славея Бойдева
II б клас: Емилиян Радославов Боев Росица Антонова Петрова Кл.р-л:Ваня Добрева
II в клас: Атанас Пламенов Янков Никола Димитров Павлов Кл.р-л:Райна Чаракчиева
III а клас: Баде Шабанова Рюстемова Нарин Тамер Мехмед Кл.р-л:Анна Владимирова
III б клас: Даниела Георгиева Михова Никола Станков Станков Кл.р-л:Минка Стоянова
III в клас: Марта Христова Иванова Джулия Фрейзър Гардинър Кл.р-л:Ваня Велкова
III д клас: Деница Мирославова Митева Кл.р-л:Златка Гачева
IV б клас: Божидара Иванова Атанасова Кл.р-л:Росица Георгиева
IVв клас: Борис Чавдаров Бончев Габриела Ивайлова Михайлова Петко Тодоров Кушкиев Кл.р-л:Тодорка Карагяурова
IV д клас: Дияна Радославова Бояджиева Кл.р-л:Дияна Чолакова