Среща между СОУ „Отец Паисий” гр. Кърджали и СОУ „Отец Паисий” гр. Варна
Публикувана от lyubolp на 29.06.2013 - 17:20
В рамките инициативите за 100 годишнината на едно от най-големите училища в областта – СОУ „Отец Паисий”, се проведе среща между колектива на основно училище „Отец Паисий”-гр. Варна и средно общообразователно училище с природо-математическа насоченост „Отец Паисий”-гр. Кърджали. За най-старото училище в област Кърджали беше изключително приятно да посрещне свои колеги от град Варна. Обмяната на мнения и опит на различни равнища в образователното общество са важен елемент от неговия просперитет. Във всяка среща между колеги от различни училища и градове се концентрират уменията и ресурсите на хората работещи в системата на образованието!

Разширена новина
В рамките инициативите за 100 годишнината на едно от най-големите училища в областта – СОУ „Отец Паисий”, се проведе среща между колектива на основно училище „Отец Паисий”-гр. Варна и средно общообразователно училище с природо-математическа насоченост „Отец Паисий”-гр. Кърджали. За най-старото училище в област Кърджали беше изключително приятно да посрещне свои колеги от град Варна. Обмяната на мнения и опит на различни равнища в образователното общество са важен елемент от неговия просперитет. Във всяка среща между колеги от различни училища и градове се концентрират уменията и ресурсите на хората работещи в системата на образованието!
Общото между двете училища не беше само името на техния патрон. В проведената среща се оказа, че колеги от двете училища споделят общи радости и общи проблеми. За колегите от морската столица беше приятна изненада представянето на филма „Земя българска”, изработен от ученици и учители на СОУ „Отец Паисий” и спечелил I - ва награда на кинофестивала „Арлекин”, проведен във Варна. Проявеният от тях интерес към филма беше още едно потвърждение, че успехите на училището са съвсем заслужени. Последващият разговор между учителите на двете училища, начерта ясно проблемите и техните решения в образователната политика. Срещата продължи с разходка из ремонтираните класни стаи, специализираните кабинети по информатика и изобразително изкуство, физкултурния салон, Европейския коридор, Информационния център и стаята на най-малките-подготвителната група. Учителите от Варна, нескрито изразиха своето възхищение от направеното в СОУ „Отец Паисий”- град Кърджали. Най-накрая както подобава на приятели, всички се снимаха пред паното във фоайето на училището: „Будителите на България„ на известния художник Георги Трифонов. В общата снимка участваха и художниците - семейство Чукич, които в момента са се заели с тежката задача да реставрират прекрасното пано.