ЕДНА МОДЕРНА ПРИКАЗКА
Публикувана от koordinator на 03.12.2017 - 19:00
ЕДНА МОДЕРНА ПРИКАЗКА ОТ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

На какво са учили децата и подрастващите първите ни списания за малчугани, отпечатани през XIX век? Как авторите им са вдъхновявали малките да бъдат любознателни към историята, географията, как са ги приучавали да уважават родителите си, да обичат Родината и родния край?
Ценна, интересна и много актуална е инициативата на г-жа Анна Владимирова, класен ръководител на IV Б клас и г-жа Мария Генева, класен ръководител на II А клас, проведена през изминалата седмица в СУ „Отец Паисий“.

С презентации, посещение в училищната библиотека и в ОДК, учениците от IV Б и II А клас научиха как първите периодични детски издания учели българчетата на родолюбие и били здрава и полезна основа за нравственото им израстване. Малчуганите се докоснаха до знанията и поуките от „Буквар с различни поучения” на Петър Берон, първия поетичен сборник за малките читатели „Смесна китка” и първото българско периодично издание за деца „Пчелица или ред книжки за децата” на П. Р. Славейков. Малките паисиевци прочетоха разкази за растенията и животните, за далечни държави и непознати градове, за велики личности, за научни открития и различни любопитни факти – как работи компасът, за светлината и човешкия род, за хляба...

Особено увлекателни за учениците бяха темите на някои от т. нар. „поучителни статии“ – „Почитайте родителите си", „Съвет от баща на син", „Характерът на истинския човек", „Длъжност към старите", „Мисли на благоразумното дете", „Послушанието и наказанието", „Имай добра съвест", текстовете за ползата от хубавите книги и вредата от лошите четива, сравнени с добрите и лошите другари, разказите за славното минало на Отечеството

Има нещо непреходно и ценно в опита, завещан ни от българските възрожденци. И ако привикнем децата си да обръщат по-често поглед към техните дела, може би ще ги приучим с лекота да преоткриват и осъзнават идентичността си, вярата си, бъдещето си, да чертаят смислено и уверено пътя си.
Благодарим на децата и техните ръководители за споделената модерна приказка от Възраждането.