Проекти за 16-та Национална олимпиада по ИТ
Публикувана от koordinator на 12.03.2018 - 17:18
Участници класирани проекти за Областен кръг 16-та Национална олимпиада по Информационни технологии

Ето отличените проекти на СУ „Отец Паисий“:
Категория: Мултимедия:
Проект "Българско-английски разговорник": Паскал Ангелов Гогов и Йекта Илдрай Аптурахман 6 клас, ръководител: Светла Данаилова Чаушева
Категория: Мултимедия:
Проект "Чиста вода": Илина Николаева Димитрова и Станислав Валентинов Карев 8 клас, ръководител: Атанаска Мишонова
Категория: Мултимедийни приложения:
Проект "Виртуален музей - Кърджали": Атанас Иванов Иванов и Дончо Господинов Янев 12 клас, ръководител: Мария Иванова Гьошева