„ЗАСАДИ ЦВЕТЕ – СЪТВОРИ КРАСОТА“!
Публикувана от koordinator на 13.04.2018 - 11:44

Ръководството на СУ „Отец Паисий“ обявява конкурс
„ЗАСАДИ ЦВЕТЕ – СЪТВОРИ КРАСОТА“

РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Общи положения
Конкурсът "„ЗАСАДИ ЦВЕТЕ – СЪТВОРИ КРАСОТА“ се организира от СУ „Отец Паисий“ по повод Деня на Гората и Деня на Земята .
2. Срок за провеждане на конкурса: 13-27 април 2018 г.
3. Цели:
• Да засили отговорността на учениците към естетизиране и грижата за средата, в която се обучават.
• Да онагледи идеята за красива, подържана и озеленена класна стая.
• Да приучи учениците да се грижат и поддържат цветята и растенията в училище.
• Да привлече вниманието на учениците към проблемите по опазване на околната среда.
4. Условия за участие.
• В конкурса могат да участват всички класове.
• Всеки клас, трябва да изготви правила за поддържане на класната стая в чист, приветлив и свеж вид и да ги постави на публично място.
5. Критерии за оценка на стаите.
5.1. Красиви, добре поддържани и обгрижвани стайни цветя: максимален брой точки - 5.
5.2. Оригинални решения при оформяне на саксиите: максимален брой точки - 5.
5.3. Добре оформен цветен кът: максимален брой точки - 5.
5.4. Използване на естествени цветя и материали: максимален брой точки – 5.