НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“
Публикувана от koordinator на 16.04.2018 - 12:38
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАИСИЕВЦИ В НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

Всеки един от нас може да превърне живота си в низ от успехи и постижения, стига да поиска да знае, да търси разумни решения и отговори на въпроси, които го вълнуват, съзнателно да предизвиква напредъка и прогреса в себе си.
Дефне Рейхан Мустафа и Елисавета Миркова Добрева - ученички в СУ "Отец Паисий" – гр. Кърджали, доказаха това, като представиха не само на училището си, а и област Кърджали на Националната олимпиада „Знам и мога” за ученици от ІV клас.
Олимпиадата „Знам и мога” се организира от Министерство на образованието и науката. Провежда се по тема, която включва знания и умения от всички изучавани предмети, включително и от областта на екологичното и здравното образование, защита при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението. Форматът на олимпиадата включва 12 задачи с избираем и свободен отговор. Решението им изисква самостоятелен отговор, аргументиране на изразено мнение, решаване на проблем, прилагане на находчиви и нестандартни отговори и др. Изпълнението на задачите във всеки кръг е индивидуално. Писмената работа е анонимна. Оценяването се извършва според зададените за съответната тема критерии. Максималният брой точки от изпълнението на задачите е 50. Задачите и критериите за оценка на участниците в трите кръга на олимпиадата се разработват от Националната комисия.
На ІІ кръг на интердисциплинарното съревнование Национална комисия класира за участие в следващия етап паисиевци, постигнали най-висок резултат в област Кърджали - Елисавета Добрева от ІV Б клас с 45.5 точки и Дефне Мустафа от ІV А клас с 44.5 точки.
Националният кръг на олимпиадата се проведе на 31.03.2018 г. в София.Темата на ІІІ кръг бе свързана със София. Максималният възможен резултат е 48 точки. Нашите деца демонстрират отново отлична подготовка: Дефне е с резултат от 38 точки, което я класира на 12 място, а Елисавета с 31 т. Грамотите и наградите на отличилите се ученици връчи лично доц. д - р Станка Вълкова.
Зад всеки успех стои неуморен труд, усърдие, постоянство, системност и отговорност, които са сигурен път към настоящи и бъдещи малки и големи победи. Постижението е във всяка градивна проява, във всяко правилно решение, във всеки опит да бъдеш полезен, а не затворен и вглъбен, в надрастването на самия себе си. Поздравяваме нашите две финалистки за отличната изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен и им пожелаваме нови предизвикателства, вяра, постигнати знания и сила!
Честита победа, мили момичета! Поздравления и за вашите преподаватели – г-жа Минка Стоянова и г-жа Анна Владимирова!