МИЛИЦА И МОМЧИЛ
Публикувана от koordinator на 10.07.2018 - 10:53
УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – КЛАСИРАНИ В ПРОЕКТ НА EUSTORY NEXT GENERATION ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 Г. В БЕРЛИН

През месец декември 2017 г. уебразработката „По паважа на комунизма в град Кърджали“ на двама наши ученици – дванадесетокласничката Милица Гечева и десетокласника Момчил Димов от СУ „Отец Паисий“, бе класирана на трето място в Десетия юбилеен национален исторически конкурс - 2017 г. на фондация „Ценности” по темата: „Семейни и родови истории от времето на комунистическия режим”. Работата на нашите участници и техния научен ръководител - г-н Кирил Гогов - бе оценена на международно ниво и през май 2018 г. те бяха поканени да кандидатстват за среща на високо равнище: ЕUSTORY next generation, насрочена за периода 14 -19 ноември 2018 г. в Берлин.
Милица и Момчил в специална апликационна форма (с работен език – английски) трябваше да опишат своите занимания и интереси, да обосноват мотивацията си за участие в EUSTORY Symmit 2018 и чрез видео, снимка, колаж или литературна творба с кратко послание да разкрият какво за тях е мирът. Необходимо бе да посочат за какви работни ателиета кандидатстват, като се изискваше и защита на първото посочено желание чрез кратко есе.
Добрата новина пристигна днес. Милица Гечева и Момчил Димов са одобрени за срещата в Берлин през ноември тази година, като и двамата са класирани за първото посочено от тях желание. Момчил ще участва в семинар под формата на симулативна игра на тема: „How to end a war“ и ще търси възможните начини да бъде спряна една война, а темата, избрана от Милица - „War and peace cast in stone“, ще разглежда как войната и мирът през различните епохи са оставили своя отпечатък върху камък. Участието им включва и посещения на определени обекти, свързани с темата на отделните творчески ателиета и на проектната среща - “Making peace with history” ("Създавай мир с история"), а работният език е английски.
Заедно със 120 млади европейци, както и експерти от академичната общност, от областта на журналистиката, образованието и изкуствата, нашите ученици ще се съсредоточат върху процесите на вземане, водене на преговори и поддържане на мира в Европа, защото точно тя - историята - може да ни служи като отправна точка за международно общуване и разбиране.
Поздравяваме Милица, Момчил и г-н Кирил Гогов за поредното спечелено предизвикателство. Пожелаваме им да се взират в миналото, да преоткриват истините на настоящето и със светли стъпки да търсят и творят бъдеще!