ПАИСИЕВЦИ ПРЕДСТАВЯТ „СЪВРЕМЕННАТА ХИМИЯ“
Публикувана от koordinator на 03.10.2018 - 11:52
ПАИСИЕВЦИ ПРЕДСТАВЯТ „СЪВРЕМЕННАТА ХИМИЯ“ В ЗАКЛЮЧИТЕЛEН ФОРУМ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

На 02.10.2018 г. в Дома на културата в град Кърджали се проведе заключителeн Форум на добри практики за отчитане на резултатите и изпълнението на целите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - Твоят час", съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”.
Учениците от 12Б клас Георги Дичев, Кирил Добрев и Михаела Фотева от СУ “Отец Паисий“ презентираха своя интересен проект “Съвременната химия“ и разкриха моменти от обучителната проектна работа, свързани с посещения и практически дейности в Трансграничен изследователски център “Околна среда и здраве“, Пречиствателна станция, Гражданска защита, Пожарна безопасност и защита на населението, Агроаптека, Аптека, Цех за закуски, Цех за сладкарски изделия и др.
С естествено поведение и много добри презентаторски умения водещите Михаела, Георги и Кирил създадоха непринудена атмосфера и споделиха с присъстващите как заниманията по проекта осмислят свободното им време, провокират допълнителен интерес у тях и развиват творческия им потенциал.
На събитието присъстваха г-н Гроздан Колев – началник на РУО Кърджали, експерти от София, членове на Съвета по проекта, педагози и представители на местната общественост. Показаните знания и умения и начинът на поднасяне на информацията впечатлиха присъстващите на изявата.
Към нашите участници и техния ръководител - г-жа Галина Балабанова - бяха отправени специални поздравления и пожелания за бъдещи успехи.