ИНОВАТИВЕН БИНАРЕН УРОК
Публикувана от koordinator на 04.11.2018 - 16:53
ИНОВАТИВЕН БИНАРЕН УРОК ЗА ШЕСТОКЛАСНИЦИТЕ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Иновативен бинарен урок по учебните дисциплини Човекът и природата и Музика на тема „Натиск и налягане“ се проведе на 31.10.2018 г. в СУ“ Отец Паисий“ - гр. Кърджали. Учениците от VІ В клас под ръководството на преподавателите по музика - г-жа Гергана Кюлханова и по човекът и природата - г-жа Валентина Мингова - участваха активно в час, посветен на необятните примамливи светове на науката и изкуството. Така трудните понятия: сили, натиск и налягане, бяха представени по интересен и достъпен за шестокласниците начин. Новите знания, умело обяснени от двете преподавателки чрез особености в устройството на различни предмети, животни и… цигулката, стигнаха до децата чрез нетрадиционни и иновативни методи. Съчетанието между физичните закономерности и музиката предизвика и провокира учениците така, че те неусетно да усвоят основните новости в заложеното учебно съдържание.
Краят на часа бе оповестен не от стандартен училищен звънец, а от музикално изпълнение на г-жа Кюлханова, което притаи дъха на учениците.
Интерактивният бинарен урок беше заснет на видео. Към него ще бъде добавена и методическа част. Подобен вид уроци са заложени за реализация по проект „Иновативно училище“, който предвижда разработването на учебното съдържание по нов начин чрез обединяване на различни предмети в иновативни междупредметни модули. Някои от проектните цели са изграждане на нови умения, превес на нетрадиционните методи в клас и екипна работа между учители и ученици.
Гости на урока бяха Директорът на училището - г-н Златко Атанасов и заместник-директорът - г-жа Валентина Терзиева