ОБУЧЕНИЯ НА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ
Публикувана от koordinator на 07.11.2018 - 09:50
ОБУЧЕНИЯ НА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ ОРГАНИЗИРА БЧК - КЪРДЖАЛИ

На 5 и 6 ноември 2018 г. в залата на Областен съвет на БЧК – Кърджали стартира обучение на тема: „Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“ с участието на 20 ученици от VIII клас на СУ “Отец Паисий“ град Кърджали. Водещи на обучението бяха д-р Стоян Петков – лектор по ПДП към ОС на БЧК – Кърджали и Катерина Дикмева – дългогодишен доброволец на ЧК и областен обучител по ПДП.
Инициативата се реализира в рамките на проект „Центрове за повишаване на готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ в партньорство с БЧК. Целта на проекта е повишаване на капацитета на подрастващите за действия при наводнения и последващи кризи.
Д-р Петков запозна участниците с първа долекарска помощ при различни ситуации: наводнение, изгаряне, замръзване, отравяне. Катерина Дикмева проведе практическата част на обучението чрез интерактивни игри, разделяне на отбори, практически демонстрации и упражнения на видове превръзки, обездвижване на крайници и много други интересни за учениците задачи.
След проведените двудневни обучителни сесии учениците придобиха знания и умения за оказване на долекарска помощ, за психосоциална подкрепа след бедствия и стресови ситуации, както и за ефективни практически дейности в случай на новоднение и последващи кризи за оказване на първа помощ до пристигане на специализирани медицински екипи.
Учениците и техните ръководители - Веселина Кючукова и Галина Балабанова – се запознаха с нови и полезни практически, медицински, социални и екипни подходи и техники.