ОБУЧЕНИЕ ОТ БЧК
Публикувана от koordinator на 29.11.2018 - 11:53

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ И ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ОТ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ОРГАНИЗИРАНО ОТ БЧК - КЪРДЖАЛИ

На 19 и 20 ноември 2018 г. в залата на Областен съвет на БЧК – Кърджали бе проведено второ обучение на тема: „Самоспасяване и действия при долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи“ с участието на ученици от IX и X клас на СУ “Отец Паисий“ - град Кърджали. При проведените двудневни обучителни сесии участниците наблюдаваха и усвояваха знания и умения за оказване на долекарска помощ, за психосоциална подкрепа след бедствия и стресови ситуации, както и за ефективни практически дейности в случай на новоднение и последващи кризи за оказване на първа помощ до пристигане на специализирани медицински екипи.
Водещи на обучението бяха д-р Стоян Петков – лектор по ПДП към ОС на БЧК – Кърджали и Катерина Дикмева – дългогодишен доброволец на ЧК и областен обучител по ПДП.
Учениците и техните ръководители – Мариана Василева и Златка Колева – се запознаха с нови и полезни екипни и практически подходи, с медицински и социални техники.
Инициативата се реализира в рамките на проект „Центрове за повишаване на готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ в партньорство с БЧК. Целта на проекта е повишаване на капацитета на подрастващите за действия при наводнения и последващи кризи.