УСПЕХИ ПО ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
Публикувана от koordinator на 27.03.2019 - 11:48
УСПЕХИ НА ПАИСИЕВЦИ В СВЕТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

Физиката и биологията! Фундаментални дисциплини, изучаващи всичко живо и неживо, въздуха, водата и сушата, пространството и времето, властващите закони в природата...
Науки с остър поглед, науки - своеобразни лаборатории на света около нас, стремящи се да проникнат в дълбините на големите природни закони, но и на новите технологии.
Усвояването им в училищното обучение осигурява знания, умения и нагласи както за една обширна област от човешкото познание, така и за придобиване на ключови компетентности на 21 век.
По традиция учениците от СУ „Отец Паисий“ активно участват в състезания, конкурси и олимпиади по природни науки и… успяват.
На Областния кръг на олимпиадата по физика, който се проведе на 05.02.2019 г., Весела Щерева Добрикова от 7 А клас се класира на 2-ро място в своята възрастова група. Седмокласниците Тихомир Дилянов Филипов, Йорданка Тодорова Божинова, Никола Иванов Иванов, Моника Пламенова Точкова, Димитър Боянов Павлов също постигнаха добри резултати. Ръководител на учениците е г-жа Мария Вълкова.
Областният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се проведе на 24.02.2019 г. Паисиевци отново демонстрираха отлични резултати.
Павел Павлов Милев от 7 А клас се класира на 1-во място в 1-ва състезателна група. Много добре се представи и Петко Тодоров Тодоров от 7 А клас. Ръководител на отличените ученици е г-жа Силвия Барутчиева.
В трета състезателна група Николай Розалинов Хаджиев от 10 А клас се представи успешно. Ръководител на десетокласника е г-жа Златка Колева.
В четвърта възрастова група Йоана Добрева Павлова от 10 В клас е на 3-то място. Ръководител в подготовката ѝ е г-жа Мария Карашлиева.
Магдалена Миланова Лилова от 12 В клас се класира на 2-ро място в 4-та състезателна група, а Беркай Илхан Хасан от 12 В клас демонстрира много добри биологични познания. Техен ръководител е г-жа Златка Колева, с която усилено се подготвят за предстоящите държавни зрелостни изпити.
Пожелаваме на всички нови възможности, предизвикателства и успехи в опознаване на пъстрото многообразие на света около нас, на природните явления, свойствата, строежа и движението на живата и неживата материя.
Успех!