ПАРТНЬОРИ ОТ СУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. ПЛОВДИВ
Публикувана от koordinator на 19.11.2019 - 19:19
ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ ДЕМОНСТРИРАХА ПАИСИЕВЦИ ПРЕД ПАРТНЬОРИ ОТ СУ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – ГР. ПЛОВДИВ

За трета учебна година в СУ „Отец Паисий“ гр. Кърджали се реализира проект „Иновативно училище“към МОН. Визитата на учители и ученици от СУ „Патриарх Евтимий“ гр. Пловдив, състояла се в периода 14 - 16.11.2019 г., е част от НП „Иновации в действие“. Целта на програмата е иновативни училища в България да имат възможност за пряк обмен и популяризиране на своите практики, нововъведения, продукти.
На гостите от Пловдив, избрали нашето училище като партнираща образователна институция, бяха демонстрирани добри практики и иновативни елементи в обучението на учениците и в организацията на учебния процес. Тридневната среща премина ползотворно и интересно. Чрез обмен на идеи, обсъждане на проблеми и демонстрация на иновативни практики по различни учебни предмети бе създадено едно добро партньорство за в бъдеще.
На 14.11. в Актовата зала на училището г-жа Т. Богданова представи иновативен открит урок по история на тема: Априлско въстание- 1876 г. с учениците от VII В клас. Вълнуващи сцени от заседание на Гюргевския революционен комитет и от началото на въстанието в Панагюрище възкресиха духа на възрожденската епоха. Патриотични песни, подготвени и акомпанирани на пиано от г-жа Е. Пейкова - учител по музика, разкази за живота и делото на български революционери съживиха едни от най- величавите страници на нашата история. Урокът на г-жа Богданова доказа, че включването на повече иновативни елементи в преподаването насърчава учениците и стимулира познавателния им интерес. В края на часа седмокласниците демонстрираха знания за Априлското въстание чрез решаване на онлайн тест.
Нетрадиционен бе и иновативният, изнесен извън класната стая, бинарен урок, представен от учителите по география и биология - г-н Т. Кънчев и г-жа С. Барутчиева. На 15.11. до защитената зона с водолюбиви птици на р. Арда - край новия мост на гр. Кърджали - г-н Кънчев запозна присъстващите с интересни факти за единствената по рода си в Европа чаплова колония, която гнезди в коритото на реката. Местообитанието на птиците в средата на силно урбанизирана зона е уникално не само заради подходящия климат, а и защото на тази природна територия се поддържа естествената среда на водолюбивите птици. Г-жа Барутчиева представи основните характеристики, свързани с начина на живот, хранене и размножаване на различните видове птици, обитаващи чапловата колония. Гости на урока бяха г-н Зл. Атанасов - директор на училището, г-жа Д. Апостолова и г-н А. Хасан - експерти от РУО на МОН - гр. Кърджали, г-н Хр. Христов- орнитолог. Ученици и гости наблюдаваха с бинокъл зимуващите в момента корморани, разгледаха изложба на видовете водолюбиви птици, получиха книжки с интересни факти за лешоядите.
В програмата за гостуващото иновативно училище бяха включени: посещения на Астрономическа обсерватория „Славей Златев“ и Регионален исторически музей – град Кърджали, запознаване с работата в новата училищна лаборатория по природни науки, както и дискусионен форум, представящ основни акценти от работата на паисиевци по проект Иновативно училище - „Учим з@едно“. Г-жа Светла Илчева презентира иновативни педагогически методи и елементи, постижения и качествени резултати в образователния процес през изминалия двугодишен проектен период.
Гостите от иновативното училище СУ „Патриарх Евтимий“ изразиха благодарност и задоволство от споделения опит на организираната кръгла маса и всички се обединиха около идеята, че обменът на иновативни практики е ползотворна и ефективна образователна дейност, а срещите популяризират и мултиплицират добрия опит. Предстои учители и ученици от СУ „Отец Паисий“ да посетят партниращото ни СУ “Патриарх Евтимий“ - гр. Пловдив.
Като допълнителен ефект и добавена стойност от осъществените проектни дейности очакваме повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност в училищната и педагогическата общност.