ИДЕИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Публикувана от koordinator на 27.11.2019 - 08:53
ПАИСИЕВЦИ С ИДЕИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Във връзка със „Седмицата на рециклирането“, в СУ „Отец Паисий“ се проведе съвместна инициатива с представители на ПУ „Паисий Хилендарски“. Студенти от университета представиха пред учениците от 7.в клас теми, свързани с проблемите на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци и опаковки, опазване на околната среда и устойчиво развитие в съвременното общество. Кампанията цели да образова и възпита децата в училище в разделно събиране на отпадъци, като чрез интересни игри учениците лесно да се ориентират кои отпадъци в кой цвят контейнери се поставят.
Учениците бяха много активни и показаха знания в областта на екологията, като споделиха, че са загрижени за околната среда и имат отговорно отношение към опазването на природата. С интерес, седмокласниците научиха, че в различна среда времето за разпадане на боклука, е различно.Осъзнаха ,че съществува огромен потенциал в повторното използване и рециклирането на отпадъци. Децата споделиха, че желаят да бъдат посланици на идеята да се елиминира голяма част от отпадъка, който достига сметищата, както и да помогнат за опазването на природните ресурси.
Училището получи като подарък контейнери за разделно събиране, които бяха поставени на определени за целта места и веднага идеите на седмокласниците и тяхната преподавателка г–жа Мингова, започнаха да придобиват реализация.
Паисиевци показаха, че расте ново поколение с нова култура.