ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА
Публикувана от koordinator на 20.03.2020 - 18:02

ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА СУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - ГР. КЪРДЖАЛИ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, се налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г. за периода 16.03 - 29.03.2020 г.
Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в подобна среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на училището. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.
Ръководството на СУ „Отец Паисий“ предоставя възможността за избор на конкретен вариант за дистанционна подкрепа на преподавателите. Виртуално и дистанционно обучение може да бъде организирано чрез електронния дневник Shkolo.bg, образователната платформа Google classroom, образователния сайт Ucha.se. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и и много други електронни ресурси на редица доставчици. Учебниците, по които учат нашите деца от 1 до 10 клас, са достъпни в електронен вариант чрез регистрация на сайта на съответното издателство. Учениците могат свободно да ползват всички учебници и учебни помагала.
Пълноценна комуникация е възможна и чрез електронни пощи на преподавателите, социални мрежи, други приложения, чрез които на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Вече е в ход работата по лицензиране на продуктите на Майкрософт, които ще бъдат предоставени на всички ученици и учители чрез акаунти в домейна edu.mon.bg в рамките на следващите няколко дни. Инфраструктурата позволява да се използва пълната функционалност на Microsoft Teams, достъпен от всяко устройство – мобилен телефон, таблет, настолен и преносим компютър и свързващ всеки учител с класовете му. Тази платформа ще даде възможност за бъдеща интеграция с информационните системи на МОН.
Очаква се да заработят на пълен оборот и образователните програми на БНТ.
Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители,
Цялото човечество преживява дни на изпитание на воля, дисциплина и разум, на силата на човешкия дух за съпричастност, подкрепа и заедност за преодоляване на настъпилото извънредно положение. Изправени сме пред предизвикателство, с каквото до сега не сме се срещали, но вярвам, че заедно ще се справим.
Благодаря Ви за разбирането и съдействието в общия ни път – доброто на нашите деца!
Бъдете здрави!


Златко Атанасов
Директор на СУ „Отец Паисий“
гр. Кърджали