ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
Публикувана от koordinator на 10.09.2020 - 21:46
Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Уважаеми колеги,

Новата 2020/2021 учебна година в СУ „Отец Паисий“- гр. Кърджали, ще започне в присъствена форма на обучение.
Осигурени са препарати за дезинфекция на входовете на училището, класните стаи и общите помещения.
Обучението ще се провежда в определената класна стая за всяка паралелка. Определени са маршрути за движение на учениците.
Ученици с хронични заболявания, за които е противопоказано да учат в присъствена форма и желаят да се обучават от разстояние в електронна среда е необходимо да подадат заявление в училище до 21.09.2020 г.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията:
1. За присъствените учебни занятия родителите осигуряват за учениците маски или шлем и лично дезинфекциращо средство.
2. Носенето на маска, ползването на дезинфектант и спазване на социалната дистанция в училище да бъде мотивирано разяснено в семейството. Децата трябва емоционално да са подготвени за специфичната учебна среда и да осъзнаят необходимостта от стриктно изпълнение на правилата.
3. На сайта и в електронния дневник на училището ще бъде публикувана конкретна и подробна информация за организационните дейности в училище.

Златко Атанасов,
Директор на СУ „Отец Паисий“- гр. Кърджали