ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТКРИВАНЕТО
Публикувана от koordinator на 10.09.2020 - 22:43
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 Г. - 15.09.2020 г.

1. Тържествено откриване на учебната 2020/2021 г. САМО за I,V,VIII клас в двора на СУ „Отец Паисий“ от 9.00 ч.

2. Организация на учебния ден – 15.09.2020 г.

Час Клас Стая Вход
10.00 ч. I А 11 Бизнесинкубатор
10.00 ч. I Б 13 Бизнесинкубатор
10.00 ч. I В 22 Бизнесинкубатор
10.00 ч. I Г 23 Бизнесинкубатор
10.00 ч. II А 12 Бизнесинкубатор
10.00 ч. II Б 11 Централен вход
10.00 ч. II В 12 Централен вход
10.00 ч. II Г 13 Централен вход
10.00 ч. II Д 14 Централен вход
10.00 ч. II Е 15 Централен вход
9.00 ч. III А 21 Авариен вход
9.00 ч. III Б 22 Авариен вход
9.00 ч. III В 17 Авариен вход
9.00 ч. III Г 19 Авариен вход
9.00 ч. III Д 18 Авариен вход
9.00 ч. III Е 19 А Авариен вход
9.00 ч. IV А 21 Бизнесинкубатор
9.00 ч. IV Б 24 Авариен вход
9.00 ч. IV В 25 Авариен вход
9.00 ч. IV Г 26 Авариен вход
9.00 ч. IV Д 23 Авариен вход
10.00 ч. V А Биология Северен вход – към стола
10.00 ч. V Б Химия Северен вход – към стола
10.00 ч. V В 42 Северен вход – към стола
10.00 ч. V Г 43 Северен вход – към стола
11.00 ч. VI А 44 Южен вход – към физкултурния салон
11.00 ч. VI Б 36 Южен вход – към физкултурния салон
11.00 ч. VI В 35 Южен вход – към физкултурния салон
11.00 ч. VI Г 45 Южен вход – към физкултурния салон
11.00 ч. VI Д 41 Централен вход
11.00 ч. VII А 31 Централен вход
11.00 ч. VII Б 32 Централен вход
11.00 ч. VII В 33 Централен вход
11.00 ч. VII Г 34 Южен вход – към физкултурния салон
11.00 ч. VII Д Езиков Централен вход
13.30 ч. IX А 35 Южен вход – към физкултурния салон
13.30 ч. IX Б 36 Южен вход – към физкултурния салон
13.30 ч. IX В Езиков Централен вход
13.30 ч. IX Г Физика 2 Централен вход
13.30 ч. X А 42 Южен вход – към физкултурния салон
13.30 ч. X Б 43 Южен вход – към физкултурния салон
13.30 ч. X В Биология 1 Централен вход
13.30 ч. XI А 41 Централен вход
13.30 ч. XI Б Физика 1 Централен вход
13.30 ч. XI В Химия Централен вход
13.30 ч. XII А 44 Южен вход – към физкултурния салон
13.30 ч. XII Б 45 Южен вход – към физкултурния салон
13.30 ч. XII В 46 Южен вход – към физкултурния салон

ЗАБЕЛЕЖКА:

Задължително е спазването на общите здравни мерки и задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19
1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:
- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая;
– за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
2. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
3. Спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
4. Спазване на определените маршрути за движение в сградата на училището.