Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
CorelDRAW

Първи урок:
Основи на изображенията

Втори урок:
Corel Draw - зареждане на програмата. Описание на работния екран. Инструменти

Трети урок:
Менюта и команди

Четвърти урок:
Работа с обекти. Упражнение

Пети урок:
Текстът в CorelDraw

Шести урок:
Работа с фигури и криви

Седми урок:
Лупи. Прилагане на ефект Power Clip

Осми урок:
Ефекти с преливания и контури. Работа с перспектива

Девети урок:
Практически упражнения с CorelDraw (част 1)

Десети урок:
Практически упражнения с CorelDraw (част 2)

Единадесети урок:
Практически упражнения с CorelDraw (част 3)

Дванадесети урок:
Практически упражнения с CorelDraw (част 4)

Тринадесети урок:
Практически упражнения с CorelDraw (част 5)

Четиринадесети урок:
Практически упражнения с CorelDraw (част 6)

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.