Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
MS Access

Първи урок:
Система за управление на база данни (СУБД)

Втори урок:
Проектиране на БД

Трети урок:
Създаване на таблици

Трети урок:
Заявки

Трети урок:
Формуляри

Трети урок:
Отчети

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.