Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
MS Excel

Първи урок:
Структура на електронна таблица (ЕТ)

Втори урок:
Редактиране на ЕТ. Търсене и заместване на текст

Трети урок:
Форматиране на клетки

Четвърти урок:
Номериране на страници. Постоянни заглавия

Пети урок:
Относително и абсолютно адресиране

Шести урок:
Формули и функции

Седми урок:
Графики и диаграми

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.