Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
HTML

Първи урок:
Хипертекстова технология

Втори урок:
Основни правила при създаване на HTML- документ

Трети урок:
Структура на HTML- документ

Четвърти урок:
Форматиращи тагове

Пети урок:
Графики и списъци

Шести урок:
Таблици

Седми урок:
Хипервръзки и карета

Осми урок:
Форми

Девети урок:
Inline Styles (Стилове вградени в HTML таговете)

Десети урок:
Internal Style Sheet (Вътрешни за HTML документа стилове)

Единадесети урок:
Какво е CSS и за какво служи? Пример за CSS файл. Правила

Дванадесети урок:
Структура и понятия в CSS

Тринадесети урок:
Текст и шрифтове

Четиринадесети урок:
Хипервръзки с използване на псевдо-класове

Петнадесети урок:
Фреймове

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.