Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по спортно програмиране за 5 клас

Bgcoder.com
Система за провеждане на състезания по информатика към Академия Телерик

Първи урок:
Алгоритми и програми

Втори урок:
Първи стъпки в езика C++

Трети урок:
Променливи и типове данни

Четвърти урок:
Пресмятане по формула

Пети урок:
ЗАДАЧИ

Състезание (12.11.2011 г.):
Задачи за състезанието

Шести урок:
Логически операции

Седми урок:
Логически оператор if

Осми урок:
Знаков тип char

Девети урок:
Координатна система

Десети урок:
Вложени условни оператори

Единадесети урок:
Задачи с условен оператор if

Дванадесети урок:
Още задачи...

Състезание (17.12.2011 г.):
Задачи за състезанието

Тринадесети урок:
Оператор за моноговариантен избор switch

Четиринадесети урок:
Оператор за цикъл do-while

Петнадесети урок:
Оператор за цикъл while

Шестнадесети урок:
Оператор за цикъл for

Седемнадесети урок:
Задачи за цикли

Осемнадесети урок:
Вложени оператори

Деветнадесети урок:
Функции

Двадесети урок:
Масиви

Двадесет и първи урок:
Още задачи за масиви. Помощен материал: тук

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.