Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по информационни технологии за 12 клас

Първи урок:
Предпечатната подготовка

Втори урок:
Офсетов печат

Трети урок:
Останали видове печат

Четвърти урок:
Предпечатната подготовка в MS Word и MS Excel

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.