Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по информационни технологии
за 5 клас

Първи урок:
Компютърна система

Втори урок:
Носители на информация

Трети урок:
Организация на данните в папки и файлове

Четвърти урок:
Графични изображения (Оцветете картинките- img1.bmp, img2.bmp)

Пети урок:
Работа с цветове

Шести урок:
Чертане на графични фигури. Изтриване. Избор и копиране на части от изображението

Седми урок:
Изчертаване на прави линии (Помощни материали: points.bmp, labirint.bmp и car.bmp)

Осми урок:
Изчертаване на криви линии

Девети урок:
Четка и спрей за рисуване (Помощни материали: parti.bmp и more.bmp)

Десети урок:
Трансформации в графично изображение (Помощен материал: ezero.bmp
)

Единадесети урок:
Текст в графика(Помощни материали: watermelon.bmp и banana.bmp)

Тест върху дял Компютърна графика

Дванадесети урок:
Запис на звук

Тринадесети урок:
Звук и видео

Четиринадесети урок:
Компютърна текстообработка

Петнадесети урок:
Форматиране на текст (Помощен материал: Solar_System.doc
)

Шестнадесети урок:
Копиране на текст

Седемнадесети урок:
Вмъкване и преместване на текст (Помощен материал: kucheto_razkazva.doc
и polojitelen_horoskop.doc)

Осемнадесети урок:
Копиране, вмъкване и преместване на текст- упражнение (Помощен материал: TheWorld.doc, hidrosfera.doc
и Solar_System.doc)

Деветнадесети урок:
Електронни таблици (Помощен материал: data.xls
)

Двадесети урок:
Графична интерпретация на данни (Помощен материал: diagrams.xls и rast.xls
)

Тест върху дяловете Компютърна текстообработка и ЕТ

Двадесет и първи урок:
Компютърна презентация (Помощен материал: krasota.pps, angeli.ppt и health.ppt
)

Двадесет и втори урок:
Създаване на компютърна презентация

Двадесет и трети урок:
Вмъкване на картинка. Дизайн и анимационна схема в компютърната презентация

Двадесет и четвърти урок:
Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображение

Двадесет и пети урок:
Представяне на компютърна презентация

Двадесет и шести урок:
Интернет

Двадесет и седми урок:
Търсене на информация в Интернет

Двадесет и осми урок:
Справочни услуги в Интернет

Изходно ниво:
Помощен файл: summer.bmp

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.