Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по информационни технологии
за 6 клас

Входно ниво
Практическа задача. Помощни материали: elements.bmp

Първи урок:
Основни информационни дейности. Измерване на информацията

Втори урок:
Файлова организация на данните

Трети урок:
Операции с файлове

Четвърти урок:
Помощна система в програма. Търсене и замяна на текст (Файлове за практическите задачи: elements_document.doc, life in TV.doc, Antarktida.doc)

Пети урок:
Номериране на страници. Настройки за печат и отпечатване (Файл за практическата задача: Vodorasli.doc )

Шести урок:
Въвеждане текст на чужд език (Файлове за практическите задачи: TraditionRU.doc и TraditionEN.doc )

Седми урок:
Вмъкване на изображение в текстов документ (Файлове за практическите задачи: Koleda.doc, Cooking.rar, cook_the_dinner.doc )

Тест върху MS Word

Осми урок:
Графични файлови формати

Девети урок:
Трансформации на изображения (Файл за практическата задача: ezero.bmp )

Десети урок:
Сканиране на изображения

Единадесети урок:
Електронни таблици- преговор. Форматиране на клетки

Дванадесети урок:
Аритметични действия в електронна таблица (Файлове за практическите задачи: Planets.xls и Timetable.xls)

Тринадесети урок:
Функции в електонна таблица (Файлове за практическите задачи: Computer_system.xls и Temperatures.xls )

Четиринадесети урок:
Формули и функции в електонна таблица (упражнение)

Петнадесети урок:
Компютърна презентация

Шеснадесети урок:
Анимационни ефекти в компютърна презентация

Седемнадесети урок:
Вмъкване на обекти в слайд (Файлове за практическите задачи: Alien.gif )

Осемнадесети урок:
Практически задачи (Файлове за практическите задачи: Puzzel.rar и 24_May.rar )

Деветнадесети урок:
Електронна поща

Двадесети урок:
Прикачване на файл към електронно писмо

Двадесет и първи урок:
Интегриране на дейности (част 1)

Двадесет и втори урок:
Интегриране на дейности (част 2) (Файлове за практическите задачи: Photos.rar и GSM.doc )

Двадесет и трети урок:
Интегриране на дейности (част 3) (Файлове за практическите задачи: AnimalsPhotos.rar и my home love animal .doc )

Изходно ниво:
Помощни файлове: Google.doc, google.png и google_main_screen.png

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.