Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по информационни технологии
за 7 клас

Входно ниво
Практическа задача. Помощни материали: VenezuelaPosters.jpg и Najnaj.doc

Първи урок:
Описание и технически параметри на компютърна система

Втори урок:
Технически параметри на компютъра

Трети урок:
Настройки на потребителския интерфейс на операционната система

Четвърти урок:
Компютърни вируси. Антивирусна защита

Пети урок:
Електронни таблици- преговор. Форматиране на електронна таблица

Шести урок:
Логически функции и оператори. Сортиране на данни. Помощни материали: Klasirane.xls и Faktura.xls

Седми урок:
Проектиране на електронна таблица

Осми урок:
Упражнение 1

Девети урок:
Упражнение 2. Помощен материал: InternetStat.xls

Десети урок:
Диаграми в електронна таблица. Помощен материал: Mnt_hights.xls, Population.xls, Pie.xls

Единадесети урок:
Търсене и заместване на текст, действия с няколко работни листа и отпечатване на ЕТ. Помощен материал: Average_marks.xls, StatSR.xls

Тест върху дял Електронни таблици

Практическа задача

Дванадесети урок:
Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови документи. Помощен материал: ImagesMenu.rar

Тринадесети урок:
Вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ. Помощен материал: Obekti.pdf

Четиринадесети урок:
Създаване на таблици с текстообработваща програма. Помощен материал: Mathematics.doc

Петнадесети урок:
Форматиране на таблици в текстообработваща програма. Помощен материал: ImagesChess.rar

Шестнадесети урок:
Упражнение

Седемнадесети урок:
Обобщение. Помощен материал: HalloweenPartyImage.rar

Тест върху дял Текстообработка

Осемнадесети урок:
Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд

Деветнадесети урок:
Вмъкване на обекти в презентация. Помощен материал: Image19.rar

Двадесети урок:
Правила за създаване и представяне на информация пред публика. Помощен материал: Upr_20.rar

Двадесети и първи урок:
Упражнение. Помощен материал: Upr_21.rar

Тест върху дял Компютърна презентация

Двадесети и втори урок:
История на Интернет. Основни начини за достъп

Двадесети и трети урок:
Комуникация в реално време

Двадесети и четвърти урок:
Chat (Чат)

Двадесети и пети урок:
Указател за полезни адреси

Двадесети и шести урок:
Правила и дейности при разработване на проект

Двадесети и седми урок:
ПРОЕКТИ

Изходно ниво:
Помощен файл: Books.xls

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.