Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по информационни технологии
за 8 клас

Входно ниво
Практическа задача.

Първи урок:
Развитие на компютърната техника

Втори урок:
Компютърни конфигурации

Трети урок:
Операционна ситема

Четвърти урок:
Инсталиране на програма

Пети урок:
Търсене на файлове

Шести урок:
Периферни устройства

Седми урок:
Архивиране на данни

Осми урок:
Пренасяне на архивни данни. Помощен материал: ARCH.rar и Images.rar

Девети урок:
Упражнение. Помощен материал: 8klas_IT.rar

Десети урок:
Компютърни мрежи

Единадесети урок:
Основни дейности в локална мрежа

Дванадесети урок:
Същност и структура на Интернет

Тринадесети урок:
Защита на данни в мрежова среда. Помощен материал: WinAccounts.rar

Четиринадесети урок:
Обмен на файлове в Интернет. Помощен материал: Shared_document.doc

Петнадесети урок:
Основни етапи в разработката на уеб сайт

Шестнадесети урок:
Създаване на уеб сайт. Помощен материал: Moon_night_hotel.rar

Седемнадесети урок:
Публикуване на уеб сайт. Помощен материал: Moonlite_hotel_Web_site.rar

Осемнадесети урок:
Работа по проект в екип

Деветнадесети урок:
Проекти

Изходно ниво:
Помощен файл: 8klas.rar

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.