Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по информационни технологии за 9 клас

Първи урок:
Предназначение на информационните технологии. Здравни норми и правила за работа с компютърните системи

Втори урок:
Правни норми при използване на компютърни програми

Трети урок:
Запознаване с персонален компютър (Компютърна система)

Четвърти урок:
Микропроцесори

Пети урок:
Дискове

Шести урок:
Видеомонитори. Кодова таблица, клавиатура, данни

Седми урок:
Памет. Периферни устройства

Осми урок:
Операционни системи. Файлова структура и организация на данни

Девети урок:
Потребителска настройка

Десети урок:
MS DOS

Единадесети урок:
Защита на данните в компютърната система

Дванадесети урок:
Архивиращи програми

Тринадесети урок:
Същност на компютърната текстообработка

Упражнение:
Упражнение върху списъци

Четиринадесети урок:
Вмъкване на обекти в текстов документ. Вмъкване на символи

Тест

Петнадесети урок:
Диаграми в електронна таблица. Помощен материал: Mnt_hights.xls, Population.xls, Pie.xls

Упражнение:
faktura.jpg

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.