Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Компютърни мрежи

Първи урок:
Компютърни мрежи. Същност и общи понятия

Втори урок:
Локални компютърни мрежи

Трети урок:
Задачи

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.