Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Курс текстообработка

Първи урок:
Въведение в компютърните системи

Втори урок:
Операционна система Windows (част 1)

Трети урок:
Операционна система Windows (част 2)

Четвърти урок:
Операционна система Windows (част 3)

Пети урок:
Операционна система Windows (част 4)

Шести урок:
Операционна система Windows (част 5)

Седми урок:
Операционна система Windows (част 6)

Осми урок:
Архивиращи и антивирусни програми

Модул: Текстообработка (MS Word)

Девети урок:
Текстообработваща програма Microsoft Word

Десети урок:
Въвеждане на текст- символи и параграфи

Единадесети урок:
Форматиране на текст. (Помощен материал: Formatirane_Upr.rar)

Дванадесети урок:
Форматиране на абзац. (Помощен материал: Formatirane_Abzac.rar)

Тринадесети урок:
Форматиране на страниците и отпечатване. (Помощен материал: Formatirane_Header_and_Footer.rar)

Четиринадесети урок:
Автоматично форматиране и коригиране. (Помощен материал: Spisaci.rar)

Петнадесети урок:
Автоматично коригиране на текста. Допълнителни възможности на MS Word

Шестнадесети урок:
Допълнителни възможности на MS Word. (Помощен материал: Uroc16.rar)

Седемнадесети урок:
Използване на техники за напреднали при оформянето на документи

Осемнадесети урок:
Използване на техники за напреднали при оформянето на документи (част 2)

Деветнадесети урок:
Оформяне на текст в колони

Двадесети урок:
Оформяне на таблици

Двадесет и първи урок:
Създаване и използване на стилове при формат на документи. (Помощен материал: Style.rar)

Двадесет и втори урок:
Създаване на слети документи- Mail Merge

Двадесет и трети урок:
Създаване на слети документи- Mail Merge (част 2)

Двадесет и четвърти урок:
Техники при форматиране на параграфи, вмъкване на полета и съчетание на текст с картинки. (Помощен материал: Uroc24.rar)

Двадесет и пети урок:
Създаване на графики- диаграми. (Помощен материал: Computer_sys.xls)

Двадесет и шести урок:
Работа с вградени свързани таблици. Създаване на формуляри. (Помощен материал: Uroc26.rar)

Двадесет и седми урок:
Създаване на формуляри (част 2). (Помощен материал: CV_BG.doc)

Двадесет и осми урок:
Работа с таблици на съдържанието и индекси

Двадесет и девети урок:
Използване на макроси. (Помощен материал: Video.wmv и Macros.rar)

Тридесети урок:
Съвместна работа по документи. (Помощен материал: Prosledqvane.rar)

Тридесет и първи урок:
Бележки под черта и в края на документ. Указатели. Поддокументи. (Помощен материал: Prouchwane.doc и Yerarhichni_Documenti.rar)

Модул: Електронни таблици (MS Excel)

Тридесет и втори урок:
Работа в среда на MS Excel

Тридесет и трети урок:
Въвеждане и редактиране на текст, числа и формули. (Помощен материал: Uroc33.rar)

Тридесет и четвърти урок:
Форматиране на данните

Тридесет и пети урок:
Работни листове

Изпит MS Word:
Текст на практическата задача: текст, образец, указание и графичен обект към практическата задача: Siliwrqk.jpg.

Тридесет и шести урок:
Използване на формули

Тридесет и седми урок:
Интернет

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.