Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Macromedia Flash

Първи урок:
Изучаване основите на Macromedia Flash

Втори урок:
Добавяне на графика и текст (първа част)

Трети урок:
Добавяне на графика и текст (втора част)

Четвърти урок:
Използване на символи и библиотеки

Пети урок:
Създаване на подкадрова анимация

Шести урок:
Промяна на форма по междинни фази

Седми урок:
Добавяне на основна интерактивност

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.