Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Adobe Photoshop

Първи урок:
Стартиране и започване на работа с Adobe Photoshop

Втори урок:
Запознаване с основните елементи на програмата Adobe Photoshop

Трети урок:
Работа с документи

Четвърти урок:
Работа менюта

Пети урок:
Основни палитри

Шести урок:
Ползване на файловия браузър и основни фотокорекции

Седми урок:
Рисуване и редактиране с пикселни инструменти

Осми урок:
Работа със селекции

Девети урок:
Основи на слоевете

Десети урок:
Канали и маски

Единадесети урок:
Текстообработка

Дванадесети урок:
Векторни пътечки и фигури

Тринадесети урок:
Работа с филтри





Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.