Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
MS PowerPoint

Първи урок:
Начини и средсва за представяне на информация. Основни правила за подготовка на презентацията.

Втори урок:
Зареждане на презентационна система. Rежими на работа

Трети урок:
Въвеждане, форматиране и редактиране на текст

Четвърти урок:
Вмъкване на таблици, графики и рисунки

Пети урок:
Избор на дизайн, цветова схема. Вмъкване на ефекти

Шести урок:
Подготовка за печат и отпечатване. Публикуване в Internet

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.