Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Turbo Pascal

Първи урок:
Алгоритми

Втори урок:
Описание на алгоритми чрез блок схеми

Трети урок:
Въведение в езика Turbo Pascal

Четвърти урок:
Величини в езика Pascal

Пети урок:
Оператор за присвояване

Шести урок:
Входни- изходни операции

Седми урок:
Разклоняване на изчислителния процес

Осми урок:
Оператор за избор на вариант

Девети урок:
Оператори за цикъл

Десети урок:
Подпограми

Единадесети урок:
Масиви

Дванадесети урок:
Тип знаков низ

Тринадесети урок:
Тип запис

Четиринадесети урок:
Файлове

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.