Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Visual Basic 2010 (втора част)

Упражнение:
Първа игра. Помощен материал: Game1.rar

Първи урок:
Низове. Манипулиране на низове

Втори урок:
TabControl

Трети урок:
ProgressBar

Четвърти урок:
StatusStrip и ToolStrip

Пети урок:
Dialog Boxes

Шести урок:
ListBox

Седми урок:
ComboBox

Осми урок:
База данни (БД) и система за управление на база данни (СУБД)

Девети урок:
Модифициране на БД. Помощен материал: DB_temp.accdb

Десети урок:
Проект "Organiser". Помощен материал: AdoBDTest.rar

Единадесети урок:
Проект "Морски шах". Помощен материал: X_O_All.rar

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.